Kenapa Kita Wajib membayar zakat?

Kenapa Kita Wajib membayar zakat?

Kenapa Kita Wajib membayar zakat?

Tanpa Terasa Ramadhan sudah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan dimana kita dianjurkan utk menguatkan ikan pinggang dan menyingsingkan lengan baju agar semakin giat dalam ketaatan dan rajin mencari keberkahan

Zakat merupakan harta yang wajib umat muslim berikan kepada golongan yang berhak menerima zakat. Zakat sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, ada zakat fitrah, zakat maal (zakat kekayaan), zakat profesi dan lainnya. Semuanya memiliki rumusan perhitungan sendiri-sendiri yang telah diatur sebelumnya.

Lalu, kenapa sih umat muslim diharuskan untuk membayar zakat?
1. Berzakat berarti kita berusaha untuk membersihkan harta yang kita miliki
Salah satu makna dari zakat adalah At-Thohuru yang memiliki arti menyucikan atau membersihkan. Menunaikan zakat seharusnya dilakukan dengan niatan suci dan semata-mata karena Allah SWT. Untuknya Allah akan membersihkan dirimu serta harta benda yang kamu miliki dari dosa-dosa selama setahun ini. Setelah diri dan apa yang kamu miliki suci, maka ketentraman hati akan kamu terima.

2. Berzakat berarti kita akan memperoleh keberkahan atas kekayaan yang kamu miliki
Makna zakat yang kedua adalah Al-Barakatu yang berarti berkah. Maksudnya setiap umat muslim yang membayar zakat, Allah tidak akan ragu untuk memberikan keberkahan baginya, salah satu caranya adalah dengan melipatgandakan apa yang kamu miliki sekarang.

3. Berzakat berarti memperlancar rezeki kita yang selanjutnya
Makna ketiga dari zakat adalah an-numuwwu, artinya bahwa dengan berzakat, harta kita akan terus berkembang dan bertambah. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda: sebuah harta tidak akan berkurang dengan hanya disedekahkan (zakat).

4. Berzakat berarti kita menjadi problems solver umat dari banyak masalah
Alasan lain kenapa kita harus membayar zakat adalah agar masalah-masalah umat bisa terbantu. Hal itu sesuai dengan makna zakat yang selanjutnya yaitu As-Sholahu atau keberesan. Hal tersebut mempunyai arti bahwa jika umat muslim membayarkan zakat, maka apa yang kita miliki akan beres atau selamat dari berbagai masalah. Seperti kehilangan, pencurian, usaha yang bangkrut dan lain-lain.

5. Berzakat berarti kita mengamalkan salah satu rukun Islam
Alasan lain kenapa kita harus membayar zakat adalah untuk menyempurnakan rukun Islam kita. Mengingat zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib kita amalkan. Selain itu, dengan zakat juga menjadi salah satu pembeda antara kita sebagai umat muslim dengan kaum kafir yang mengatasnamakan Islam.

6. Berzakat berarti menghindarkan diri dari ancaman azab Allah SWT
Allah SWT berfirman:

‎وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ
…Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allâh, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dahi, lambung dan punggung mereka dibakar dengannya, (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”. [at-Taubah/9:34-35]

Harta Yang Wajib Dibayarkan Zakat Mal :
1. Binatang Ternak seperti: unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba.
2. Emas Dan Perak
3. Hasil pertanian seperti padi, gandum dll
4. Harta Perniagaan dan
5. Harta temuan.

Syarat-Syarat Harta Yang Wajib di Zakati
1) Milik Penuh yaitu : Harta dimiliki dan dapat diambil manfaatnya secara penuh oleh empunya.

2)  Cukup Nishab yaitu : Harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syara’.

3)  Lebih Dari Kebutuhan Pokok Yaitu : kebutuhan minimal yang diperlukan oleh seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, pendidikan, dll.

4)  Bebas Dari hutang
Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama dengan waktu mengeluarkan zakat, maka harta tersebut terbebas dari zakat.

5)  Berlalu haulnya satu tahun yaitu: Kepemilikan harta sudah mencapai satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi peternakan, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan Hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul, tetapi wajib dikeluarkan zakat pada saat panen atau didapati.

Cara Mengeluarkan/Menghitung Zakat Mal

1) menghitung Zakat Profesi / Pekerjaan
Zakat Profesi = 2,5% x (Penghasilan Total – Pembayaran Hutang atau Cicilan)

2) Menghitung Zakat Maal / Harta Kekayaan
Zakat Maal = 2,5% x Jumlah harta yang tersimpan selama 1 Tahun (tabungan dan investasi)

Mau beliin kado untuk mereka? Silahkan transfer ke:

BSB: 062-320
Acc. Number: 1085-7772
Dompet Dhuafa Australia, Ltd.

atau online via:
paypal.me/ddaustralia

Contact Center Dompet Dhuafa Australia: +61 452 18 6060/+61 415 150 116

www.dompetdhuafa.org.au