Apakah Penerima Harta Warisan Dikenakan Zakat Mal?

Setiap harta yang dimiliki oleh umat muslim bila telah mencapai nisabnya dan dimiliki miminal selama setahun maka wajib dibayarkan zakat. Salah satu jenis harta tersebut adalah harta warisan seorang anak yang didapatkan dari orang tuanya. Apakah dasar hukum Islam harta warisan terkena zakat?

Mari kita simak QS. At-taubah ayat 103 yang berarti: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.”

Kandungan surat tersebut secara tersirat memerintahkan kepada setiap muslim untuk menzakati harta yang mereka miliki, termasuk harta warisan. Lalu, berapakah besar zakat harta warisan? Harta warisan disamakan dengan rikaz atau harta hasil temuan. Besar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2.5 persen.

Kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat harta warisan? Dianjurkan untuk membayarkan zakat mal harta warisan sesaat setelah menerima harta tersebut agar manfaatnya bisa dirasakan oleh para penerima zakat segera. Membayar zakat harta warisan sesegera mungkin juga berguna untuk mencegah kemungkinan lupa membayar atau terpakai untuk kepentingan lain.

Meski demikian, ada sebagian orang yang memilih membayarkan harta mal mereka bersamaan dengan zakat fitrah pada bulan Ramadhan. Alasannya adalah mendapat pahala tambahan sebagai amal ibadah di bulan suci Ramadhan. Hal ini tidak menjadi masalah asalkan tidak mengurangi ketentuan jumlah zakat yang harus dikeluarkan. (Yons/dompetdhuafa.org.au)