Membina Kerukunan Umat Melalui Amal Zakat

Zakat adalah salah satu perintah agama Islam yang wajib dijalankan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat dapat berupa zakat fitrah (zakat makanan pokok) yang dibayarkan pada bulan Ramadhan, maupun zakat maal (zakat harta) yang dibayarkan bila telah mencapai nishab dan dimiliki setahun.

Tahukah Anda bahwa zakat memiliki banyak hikmah bagi kehidupan seorang muslim? Diantara sekian banyak manfaat zakat, satu fungsi zakat yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah membina kerukunan umat. Kerukunan yang solid dapat memperkokoh persatuan bangsa.

Agama Islam menganjurkan persatuan umat dan mencegah berbagai konflik dan intrik di kalangan kaum muslimin. Zakat adalah media komunikasi antara muslim kaya dan muslim miskin sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial dan jurang pemisah dalam kehidupan. Bukankah setiap muslim adalah saling bersaudara?

Pada sebagian harta yang kita punyai terdapat hak milik bagi fakir, miskin, anak yatim, dan kelompok lain yang berhak menerima zakat sesuai syariat agama Islam. Mustahil kerukunan dapat tercipta bila kita tidak memiliki tenggang rasa dan kepedulian sosial untuk berbagi dengan mereka yang kurang mampu.

Islam mengajarkan peningkatan persaudaraan, menciptakan kebersamaan, dan memperkokoh persatuan antar umat. Ibadah zakat adalah langkah awal yang tepat dalam membangun kerukunan hidup lintas lapisan sosial di masyarakat. Ayo tunaikan zakat dan mempererat persaudaraan! (Yons/dompetdhuafa.org.au)